FREE EU & US SHIPMENTS ABOVE €200,

ORDERS OUTSIDE OF EU COULD BE SUBJECT TO ADDITIONAL FEES

0

Din varukorg är tom

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Espresso Gear och kommer att kallas "Vi", "vår" och "oss" i denna Integritetspolicy för Internet. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till webbplatsens integritetspolicy ("webbplatsen"), som anges på denna webbplats. Integritetspolicyen för Internet avser insamling och användning av personlig information som du kan lämna till oss via din kontakt på webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget godtycke, ändra eller ta bort delar av denna Integritetspolicy när som helst. Denna integritetspolicy för Internet kommer utöver alla andra villkor som gäller för webbplatsen. Vi gör inga framställningar om tredje parts webbplatser som kan vara länkade till webbplatsen. Vi inser vikten av att skydda integriteten för information som samlas in om besökare på vår webbplats, särskilt information som kan identifiera en person (”personlig information”). Denna integritetspolicy för internet reglerar hur din personliga information, erhållen via webbplatsen, kommer att hanteras. Denna integritetspolicy för Internet bör ses över regelbundet så att du uppdateras om eventuella ändringar. Vi välkomnar dina kommentarer och feedback.

Personlig information
Personlig information om besökare på vår webbplats samlas in endast medvetet och frivilligt inskickat. Vi kan till exempel behöva samla in sådan information för att ge dig ytterligare tjänster eller för att besvara eller vidarebefordra eventuella förfrågningar. Det är vår avsikt att denna policy ska skydda din personliga information från att hanteras på något sätt som är i strid med gällande sekretesslagar i Sverige.

Användning av information
Personlig information som besökare skickar till vår webbplats används endast för det syfte för vilket den skickas in för eller för andra sekundära ändamål som är relaterade till det primära syftet, såvida vi inte avslöjar andra användningar i denna Integritetspolicy för Internet eller vid tidpunkten för insamling. Kopior av korrespondens som skickas från webbplatsen, som kan innehålla personlig information, lagras endast som arkiv för arkivering och säkerhetskopiering.

Avslöjande
Bortsett från där du har samtyckt till eller att avslöjande är nödvändigt för att uppnå det syfte som den lämnades in för, kan personlig information lämnas ut i speciella situationer där vi har anledning att tro att detta är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder mot någon som skadar eller stör (avsiktligt eller oavsiktligt) våra rättigheter eller egendom, användare eller någon annan som kan skadas av sådana aktiviteter. Vi kan också avslöja personlig information när vi tror i god tro att lagen kräver avslöjande. Vi kan engagera tredje parter för att förse dig med varor eller tjänster för våra räkning. I sådana fall kan vi lämna ut din personliga information till dessa tredje parter för att möta din begäran om varor eller tjänster.

Säkerhet
Vi strävar efter att säkerställa säkerheten och integriteten för personlig information som skickas till våra webbplatser, och vi granskar och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder mot bakgrund av dagens teknik. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet garanteras vara helt säker. Vi kommer dock att sträva efter att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den personliga information som du kan överföra till oss eller från våra onlineprodukter och tjänster. När vi väl har mottagit din överföring kommer vi också att göra vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet på våra system. Dessutom är våra anställda och entreprenörer som tillhandahåller tjänster relaterade till våra informationssystem skyldiga att respektera sekretessen för all personlig information som vi har. Vi kommer dock inte hållas ansvariga för händelser som uppstår genom obehörig åtkomst till din personliga information.

Cookies
Cookies är data som en webbplats överför till en individs hårddisk för att spara. Cookies, som är industristandard och används av de flesta webbplatser, inklusive de som drivs av oss, kan underlätta användarens pågående åtkomst till och användning av en webbplats. De tillåter oss att anpassa webbplatsen efter dina behov. Om du inte vill ha information som samlas in genom användning av cookies finns det en enkel procedur i de flesta webbläsare som låter dig neka eller acceptera cookiefunktionen. Men du bör notera att cookies kan vara nödvändiga för att ge dig några funktioner i våra onlinetjänster.

Tillgång till information
Vi kommer att sträva efter att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla all information säker som vi har om dig, och för att hålla denna information korrekt och aktuell. Om du när som helst upptäcker att informationen om dig är felaktig kan du kontakta oss för att få informationen korrigerad. Dessutom är våra anställda och entreprenörer som tillhandahåller tjänster relaterade till våra informationssystem skyldiga att respektera sekretessen för all personlig information som vi har.

Länkar till andra webbplatser
Vi tillhandahåller länkar till webbplatser utanför våra webbplatser samt till tredje parts webbplatser. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll, och vi kan inte ta ansvar för uppförandet av företag som är länkade till vår webbplats. Innan du avslöjar din personliga information på någon annan webbplats rekommenderar vi att du undersöker villkoren för att använda den webbplatsen och dess integritetsförklaring.